Rede Nasa

Combine your search criteria to find the material you are looking for


Video

Obras completas: Citizen I

Citizen é un proxecto de creación escénica que trata de por en práctica novos procesos de traballo e produción, combinando a aposta pola investigación teatral coa necesidade de obtener uns
resultados de cara ao público.

O proxecto completo de Citizen componse de tres espectáculos autónomos de pequeno e mediano formato, que se foron facendo e estreando na Sala Nasa de Santiago de Compostela ao longo
da tempada 2010-2011, como se se tratase dunha obra de teatro por episodios. Cada un deles foi a continuación e a consecuencia do anterior. E ao final, a suma dos tres supuxo un novo espectáculo
de case catro horas de duración.

Situámonos nese momento iniciático que ten toda gran aventura. Cando é difícil separar a realidade de los soños. A verdade da invención. O teatro, da vida. Imos contar unha historia da Transición en España a partir dunha extraña coincidencia histórica: a morte de Franco e a apertura das primeiras tendas de Zara en A Coruña ocorren no mesmo año, separadas por unhas poucas semanas.
Estamos en 1975. Franco morreu. Sara, unha estudante comprometida no movemento antifranquista, fuxe da policía e refúxiase nunha tenda que aínda non abríu. Aí atópase co seu dono, A.O., un empresario afastado da realidade e disposto a conquistar un imperio. Ella está exactamente onde lle corresponde estar. El non ten posición. Ela é dun lugar do que ven fuxindo. El xa esqueceu de onde vén, pero sabe exactamente a onde quere chegar.

Insert

Citizen I (1/5)

CITIZEN I sitúanos nese momento iniciático que ten toda gran aventura. Cando é difícil separar a realidade dos soños. A verdade, da invención. O teatro, da vida. Pero tamén é unha historia da Transición, contra a Transición. Estanos no 1975. Franco morreu. Todo tería que cambiar. Ela está exactamente onde hai que estar. El non ten posición. Ela é dun lugar do que vén fuxindo. El non sabe de onde vén, pero sabe exactamente a onde quere chegar.