Rede Nasa

Combine your search criteria to find the material you are looking for


Blanca Cendán

Blanca Cendán

LILI BERLIN é unha diva trasnoitada que firma un pauto co demo xunto co seu pianista, Berg, a fines do século XIX para permanecer inmortal e percorrer os cabarés medio mundo, fuxindo dos poderes establecidos que a perseguen alá onde se instala . Crítica política e social , acompañada polas mellores músicas da Europa de Entreguerras ó piano, converten este cabaré nun referente dende hai unha década en Galicia.

This user manages this artist's profile

Create another artist profile